Privacy Statement Massage is the Message (mei 2018)

In dit privacy statement wordt uitgelegd hoe Massage is the Message omgaat met uw gegevens. Gegevens die nodig zijn voor een goede dienstverlening, behandeling, en communicatie. Hieronder wordt het onderscheid gemaakt in; contactgegevens, facturatie gegevens en medische gegevens.

Welke gegevens en waarvoor;

1-     Contact gegevens:

Om een behandeling te kunnen plannen is het nodig uw naam en telefoonnummer te  hebben, en als u per email wenst te communiceren, dan ook uw e-mailadres.

 

2-      Facturatie gegevens:

Als u de behandeling op factuur wilt voldoen of indienen bij zorgverzekeraar of werkgever, is het nodig ook uw adres of het adres van het bedrijf te noteren.

 

Medische gegevens:

3-      Voor behandelingen (sport-) massage worden alleen de gegevens genoteerd van de klacht die actueel is, deze worden na drie maanden, of eerder, namelijk als de klacht verholpen is, verwijderd. Uitgangspunt is hierbij dat er meestal aan kort durende klachten behandeld wordt, enkele weken tot enkele maanden.

4-      Voor behandelingen craniosacraal therapie  is het een plicht om een verslag te maken met zowel naam, geboortedatum, adres, (para-) medische gegevens, gegevens van uw huisarts, en of andere behandelaars, en het verloop van de therapie.

Dit ziet u terug in de behandelingsovereenkomst.

 

Waar en  hoe beveiligd, en hoe lang bewaard;

1-      Contact gegevens:

Naam en telefoonnummer worden op mijn telefoon bewaard, deze is beveiligd met een vinderafdrukscanner en/of een pincode. Ook staan deze contactgegevens op het beveiligde deel van mijn website en zijn alleen voor mij toegankelijk. Deze worden op verzoek verwijderd.

 

2-      Facturatie gegevens:

Deze worden, en dat moet van de belastingdienst, 7 jaar bewaard in mijn administratie, te weten op een laptop, en een back-up op een externe harde schijf, beide beveiligd met een wachtwoord, de externe harde schijf hangt nooit aan internet en de laptop slechts af en toe en dan via een beveiligde verbinding.

 

3-      en 4- (para-) Medische gegevens:

De gegevens  die onder punt 3 en 4 in een behandelverslag  komen worden slechts opgeslagen op een externe harde schijf, welke nooit aan het internet gekoppeld word, deze harde schijf is beveiligd met een wachtwoord en het dossier is alleen toegankelijk met een wachtwoord. Deze worden 15 jaar bewaard, conform de eis van de beroepsvereniging.

Delen van uw gegevens met derden:

Uw gegevens genoemd onder punt 1, 2 en 3 en 4 worden nimmer met derden gedeeld.  Er zijn  echter 2 uitzonderingen met betrekking op punt 1, contactgegevens, en punt 2, facturatie gegevens; In geval van wanbetaling en incassoprocedure door een incassoburo, dan worden uw gegevens aan deze partij verstrekt.

De onder punt 3 en 4 genoemde medische verslaglegging wordt uitsluitend op uw verzoek aan een andere behandelaar overlegd.

U kunt ten allen tijde verzoeken  uw gegevens in te zien, te veranderen of te verwijderen. Met betrekking op de in punt 2 genoemde en punt 3 en 4 kan definitief verwijderen pas na de wettelijke termijn.

 

 

Yes !!!!

Behandelen mag weer!!

Gelukkig maar want we werden al een beetje chagrijnig en ongeduldig  ;-)

-      COVID-19 richtlijnen: 

Zie voor de actuele richtlijnen de NIEUWS-PAGINA